WSV De Keignaerttrippers Oostende VZW.
Oostende in Kerstlicht Zondag 16 december 2018
Welkom op de website en onze wandelingen van de Wandelsportvereniging
Vanaf 1-11-2018 kan het lidgeld voor 2019 reeds betaald worden. Vergeet niet je stapblad ten laatste op 31-01-2019 in te dienen. Prettige feestdagen en een Voorspoedig wandeljaar 2019